Gebruiker toevoegen


Volg onderstaande stappen om een nieuwe gebruiker toe te voegen in Plan-IT:

  1. Klik bovenaan in de menubalk op de optie Systeem.
  2. Selecteer de optie Beheer.
  3. Klik bovenaan in het venster dat verschijnt met de rechtermuisknop op de groene Plan-IT balk.
  4. Selecteer de optie Toevoegen gebruiker.
Het volgende venster verschijnt:
  1. In het veld Login typt u de naam die u de gebruiker wilt geven. Dit is de gebruikersnaam die de gebruiker in het inlogscherm moet invoeren.
  2. In het veld Wachtwoord typt u het wachtwoord voor de gebruiker.
  3. Als alles naar wens is ingevuld klikt u op de knop Opslaan.
Gebruikers rechten geven


Na het aanmaken van een nieuwe gebruiker wordt deze in alle filialen en merken weergegeven, maar staat standaard overal op Niet zichtbaar. De gebruiker moet eerst rechten krijgen om bij een filiaal of merk gegevens te bekijken of acties te verrichten.


Er zijn verschillende rechten niveaus, en alleen een gebruiker met Master rechten mag de rechten van andere gebruikers aanpassen.


Klik in het Beheer venster op het filiaal of merk waarbij u de nieuwe gebruiker rechten wilt geven.


Er verschijnt nu een lijst met alle gebruikers onder elkaar. De kleur en de letter rechtsonder in de balk van de gebruiker geven een indicatie welke rechten ze momenteel hebben.


In Plan-IT bestaan de volgende rechtenprofielen:

Niet Zichtbaar: deze gebruiker kan niet in deze vestiging inloggen. (Kleur is grijs en er staat een N in de rechter onderhoek).
Bekijken: deze gebruiker kan inloggen, maar alleen gegevens bekijken. (Kleur is oranje en er staat een B in de rechter onderhoek).
Gebruiker: kan werkorders inplannen, bewerken en verwijderen. Er zijn echter geen rechten om basisgegevens of systeeminstellingen te bewerken. (Kleur is groen en er staat een G in de rechter onderhoek).
Gebruiker +: heeft dezelfde rechten als een gewone gebruiker maar er kunnen voor dit type account aanvullende rechten worden aangevinkt in de Systeeminstellingen. (Kleur is lichtgroen en er staat een G+ in de rechter onderhoek).
Administrator: heeft rechten om systeeminstellingen, basisgegevens te wijzigen/toevoegen maar heeft geen toegang in het Beheer gedeelte. (Kleur is rood en er staat een A in de rechter onderhoek).
Master: heeft alle rechten binnen een filiaal en ook toegang tot het Beheer gedeelte. (Kleur is geel/groen en er staat een M in de rechter onderhoek).
Default Filiaal: deze optie zorgt ervoor dat de gebruiker bij het inloggen in dit filiaal zal starten. (er komt een D te staan in de linker bovenhoek van de balk). Als er geen default filiaal is gekozen dan start Plan-IT met het eerste actieve filiaal waar de gebruiker rechten heeft.


Om een gebruiker rechten te geven in het geselecteerde filiaal of merk klikt u met de rechtermuisknop op de gebruiker en selecteert u in het contextmenu het gewenste rechtenprofiel. Per filiaal of merk is een ander rechtenprofiel toe te wijzen voor dezelfde gebruiker.


Gebruiker bewerken of verwijderen


Om de gegevens van een gebruiker te bewerken klikt u op de knop Gebruiker rechtsonder in het beheer venster om naar het gebruikersgedeelte over te schakelen. In plaats van de filialen en merken staan nu de gebruikers bovenaan in het venster.


Selecteer een gebruiker door deze met de linkermuisknop aan te klikken. Klik met de rechtermuisknop op de gebruiker en selecteer de optie Gebruiker bewerken om de gegevens te wijzigen.


Ook kunt u in het gebruiker gedeelte een gebruiker verwijderen door met de rechtermuisknop op een gebruiker te klikken en de optie Gebruiker verwijderen te selecteren.
Ga terug