Nieuwe release: Plan-IT Werkplaats versie 5.171.9814 beschikbaar

08-03-2019

Vanaf 8 maart 2019 is er een nieuwe versie van Plan-IT beschikbaar.

Voortaan zullen we door ons Continuous Delivery principe vaker updates uitbrengen van Plan-IT.
Op deze manier kunnen we nog sneller op de vragen uit de markt inspelen.

De Update Procedure kunt u hier vinden.
Als u vragen heeft over de nieuwe release neem dan contact op met onze helpdesk via: info@plan-it.nl of via 0478-531444

Plan-IT Werkplaats versie 5.171.9814


Wijzigingen / toevoegingen

 • Op de rittenlijst wordt nu ook afgedrukt of de klant of de auto gehaald moet worden
 • Rentwise XML koppeling geeft nu wat meer informatie door (oa werkzaamheden)
 • Cleanup verwijdert nu ook reserveringen
 • Systeeminstelling om haal en brengdatum automatisch mee te verplaatsen relatief aan de geplande datum van de werkorder
 • Extra bewerkingen worden nu ook op volgorde weergegeven en niet op alfabetische volgorde
 • Agenda item vult nu ook bij Locatie de naam van de vestiging zoals deze is ingegeven bij de systeeminstellingen bij Mail. Dan weet de klant ook waar hij de afspraak heeft.
 • Mogelijk gemaakt om de adresgegevens per vestiging in te geven en deze ook op de afspraakbevestiging te kunnen overnemen via nieuwe tags (bekijk online onze FAQ voor alle tags en beschrijvingen)
 • Wachtwoord vergeten functionaliteit toegevoegd.
 • Kopie werkorder kan visueel zichtbaar worden gemaakt op het planbord.


Fix

 • iDas Webservice koppeling, triggers werken nu ook op de codes uit iDas
 • Agenda item had bij wachter en tijdsafspraak een vreemde notatie van de tijd
 • iDas kalender overhalen gaat nu ook goed als er geen gebruik wordt gemaakt van Plan-IT Online 'op Tijd'
 • iDas handmatig vrije dagen triggeren werkt nu voor alle medewerkers
 • Kan geen mintijd meer komen op het prikbord, als een hoofdbewerking door de gebruiker in de - wordt gezet.
 • SMS herinnering wordt niet meer klaargezet als de verzendtijd is verstreken.
 • iDas webservice koppeling import werkorder kan nu ook de volgorde van de klantnaam verwerken. (systeeminstelling vinkje)


DMS

 • Autoline koppeling: Blokkade per gebruiker kunnen instellen dat je geen werkorders in het verkeerde filiaal kunt importeren. (Dus b.v. een werkorder uit Autoline vestiging 20 importeren in vestiging 10)
 • DMS Klantnummer en DMS Eigenaarsnummer zijn nu zichtbaar in Plan-IT bij de klantgegevens. Zo kan gekeken worden wat er bij de import is doorgekomen vanuit het DMS.
 • iDas vrijedagen sync haalt nu alle medewerkers over die voldoen aan de voorwaarden
 • Onze Standaard Export XML geeft nu ook halen en brengen gegevens terug aan het DMS
 • ODBC Koppeling EVA
 • Bij import XML werkorder wordt het merk wat vanuit Incadea in hoofdletters aan ons wordt doorgegeven omgezet zodat alleen de eerste letter een hoofdletter is en de rest kleine letters
 • Dracar+ controle bij verwerken werkorder gebeurt nu op de code "W" en niet meer op het vestigingsnummer


Dagplanning

 • Dagplanning kan nu ook omgaan met de Automatische pauze logica van Autoline klokkingen
 • Dagplanning kan nu ook de relatie leggen tussen de Autoline klokking op een werkorder en een kopie werkorder in Plan-IT.
 • Bij het uitklokken in Autoline op een werkorder berekend Plan-IT hoeveel tijd er nog over is ten opzichte van de planning. Deze resttijd wordt nu ook visueel weergegeven.

 • Op het moment dat de monteur de hele werkorder klaarmeldt en er dus niet meer op geklokt hoeft te worden wordt dit restblokje ook weer automatisch verwijderd.

 • Nieuwe index toegevoegd om kopie werkorders te kunnen linken aan Autoline werkorders
 • Het is nu mogelijk om de uitplanknop bij de dagplanning aan of uit te zetten
 • Het is nu mogelijk om een samenvatting van de totale nog beschikbare tijd weer te geven op de dagplanning. De nog beschikbare tijd, onderhanden werk, werkvoorraad en de status van al deze tijden. (heb ik nog tijd over of kom ik tijd te kort)
 • Wat informatie die voor de dagplanning niet echt nodig is weggehaald zodat het dagplanbord alleen informatie laat zien waar je in de dagplanning wat aan hebt.
 • In het dagplanbord worden nu ook tabbladen ondersteund.
 • Monteurs kunnen verborgen worden op het dagplanbord. Hiermee kun je alle monteurs die voor iets anders gebruikt wordt onderdrukken.
 • Het is nu mogelijk om op de dag zelf meerwerk vanuit Autoline over te halen naar de dagplanning in Plan-IT. HIerdoor wordt de werkorder automatisch langer als er meer tijd wordt geboekt in Autoline.


Bandenmanager

 • Postcode wordt nu ook zichtbaar op de uit voorraad afdruk van een band
 • Nieuwe afdruk waar je per Breedte kunt zien hoeveel banden je hiervan in het magazijn hebt
 • Nieuwe afdruk waar je alle banden krijgt waar het kenteken gelijk is aan de laatste 8 cijfers van het VIN
 • Afdruk bandenwissel lijst laat nu breedte zien in plaats van velgenmerk
 • Gebruiker+ kan nu ook toegang krijgen tot de beheeromgeving voor het Magazijn
 • Gebruiker + kan nu ook beperkt worden tot alleen toevoegen van opslag in de beheeromgeving van het Magazijn.
 • Magazijnnaam kan nu aangepast worden. Alle banden in opslag worden omgezet naar de nieuwe naam.
Plan-IT | Nieuws

Plan-IT behaalt 50% marktaandeel

De magische grens is bereikt! Na jarenlang aan de weg timmeren, heeft onze werkplaatsplanningsoftware Plan-IT de magische grens bereikt van 50% marktaandeel. Dit marktaandeel betreft de merkdealers in Nederland.

Plan-IT is inmiddels bijna 20 jaar op de markt en daar zijn we trots op. Ontwikkeling heeft gedurende die jaren niet stil gestaan en het basisproduct Plan-IT Werkplaats is uitgebreid met o.a. Plan-IT Online, Plan-IT Welkom en Plan-IT Proefrit. We zijn hierin niet voor niets 'de autoriteit op het gebied van plannen' geworden, om de woorden van onze accountmanager Leon Wonnink te gebruiken.

Voor ons in ieder geval reden voor een feestje! Op dat we nog meer tevreden Plan-IT gebruikers mogen verwelkomen.

Plan-IT | Nieuws

Nieuwe release: Plan-IT Werkplaats versie 5.171.9700 beschikbaar

08-01-2019

Vanaf 8 januari 2019 is de nieuwe versie van Plan-IT Werkplaats en Plan-IT Werkplaats Compact beschikbaar.
De Update Procedure kunt u hier vinden.
Als u vragen heeft over de nieuwe release neem dan contact op met onze helpdesk via: info@plan-it.nl of via 0478-531444

Versie 5.171.9700


Wijzigingen / Toevoegingen

 • Dubbelklikken op een werkorder opent het werkorder venster.
 • Timeout https is verhoogd naar 5 seconden. Plan-IT probeert 5 seconden lang te verbinden met Internet, daarna komt er een timeout (http request failed) Door deze timeout te verhogen van 3 naar 5 seconden hopen we dat bedrijven met wat trager internet, of slechte verbindingen, minder vaak de timeout melding (http request failed) te zien krijgen.
 • Door met de rechtermuisknop te klikken op een werknemer in de kolom links naast het planbord venster kan het werknemers venster worden geopend (als het rechtenprofiel dit toestaat)
 • Nieuwe optie bij de SMS module toegevoegd om aan te kunnen geven dat er geen SMS Auto klaar wordt verstuurd als het Let op, halen of brengen vinkje aan staat.
 • Het is mogelijk gemaakt zelf triggers in te stellen om het vinkje Interne opdracht aan te zetten.
 • Het is mogelijk gemaakt zelf triggers in te stellen om het vinkje APK aan te zetten.
 • Het is mogelijk gemaakt zelf triggers in te stellen om het vinkje Bandenwissel aan te zetten.
 • De triggers werken op zowel de hoofbewerking als de extra bewerkingen. Zo kan een bepaalde kleur (bewerking) dus ook een vinkje aanzetten.
 • Lock kan via de systeeminstellingen zichtbaar gemaakt worden op de werkorder. Zo wordt direct zichtbaar welke werkorders gelockt zijn.
 • Bij groter en kleiner maken van de werkorder door middel van slepen wordt nu ook de tijd getoond zodat er makkelijker bij de juiste tijd losgelaten kan worden.
 • Het is mogelijk gemaakt een bewerking op inactief te zetten. Hiermee blijven werkorders die deze bewerking hebben hun juiste kleur behouden, maar is de bewerking niet meer te kiezen uit de lijst. Later kan dan altijd nog de bewerking worden weggegooid.
 • Het is mogelijk gemaakt een werkorder te splitsen in 2 werkorders. Dit maakt het makkelijker om het overgebleven werk op een andere dag te plannen.
 • Als niet met het magazijn wordt gewerkt kunnen nu toch de bandenlijsten worden bekeken voor de bandenwissels.
 • Via Gebruiker+ optie Kalender kunnen beheren kan nu ook Overwerk direct vanuit het Planbord worden toegevoegd.
 • Uitgefaseerde koppelingen met externe online module zijn uit Plan-IT gehaald.
 • Beheer module visuele weergave verbeterd voor grote bedrijven met zeer veel vestigingen en zeer veel gebruikers.
 • Optie in de systeeminstellingen toegevoegd om aan te kunnen geven dat je automatisch bij verplaatsen van de werkorder de tijdsafspraak datum relatief aan de geplande datum kunt mee verplaatsen.
 • Extra controle toegevoegd bij aanmaken nieuwe gebruiker dat er minimaal een login en wachtwoord ingegeven is (blanco is niet meer mogelijk voor beveiligingsoverwegingen).
 • Gebruiker+ heeft de optie om overwerk te kunnen plannen. Systeeminstelling toegevoegd om dit aan te kunnen zetten.
 • Controle toegevoegd of bij decentrale installatie van Plan-IT ook op elke server de update is uitgevoerd (zodat alles up-to-date is).
 • Mogelijkheid om eigenaar / leasemaatschappij zichtbaar te maken op het overzicht scherm (systeeminstelling).
 • Volgorde bewerkingen vanuit de werkorder staat nu gesorteerd op volgorde en niet meer op omschrijving (hierdoor kunnen bepaalde bewerkingen beter bij elkaar worden gezet)
 • Volgorde Medewerkers staat nu gesorteerd op volgorde en niet meer op naam (hierdoor krijgt de lijst dezelfde volgorde als op het planbord.)
 • Export is uitgebreid met de mogelijkheid om de bezetting in percentage te exporteren voor rapportages.
 • In de Maintenance.exe loggen we nu ook of de automatische bezetting doorsturen naar Online heeft gelopen.
 • Bij toevoegen van een nieuwe banden-set in het magazijn is de keuze voor winter of zomerband een dropdown list geworden ipv een checkbox. Dit zorgt ervoor dat er bewust een keuze gemaakt wordt, en dus niet per ongelijk het verkeerde bandensoort wordt toegevoegd omdat vergeten is het vinkje aan te zetten.
 • Na 16:00 uur wordt de blokkade op de overcapaciteit voor de volgende dag opgeheven. Daarbij verdwijnt nu ook de kleur op deze dag zodat duidelijker zichtbaar is dat deze blokkering is opgeheven.
 • Reserveringen nemen nu ook capaciteit in (systeeminstelling).
 • Licentie communicatie loopt via HTTPS.
 • VPS kalender kunnen kopiëren voor de rest van het jaar vanaf de geselecteerde periode.
 • Export.exe kan nu ook van een periode de Meer of Minder -tijd berekening exporteren. Het is ook mogelijk om de berekening te doen voor alleen de medewerkers die >0% zijn ingesteld.
 • Export.exe kan nu ook van een periode de vervangend vervoer beschikbaarheid exporteren.
 • Logging database is vergroot naar 5.000.000 records.
 • Mogelijkheid toegevoegd om een cleanup te doen van de logging database.
 • Plan-IT geeft nu veel meer velden door naar de CRM_API.
 • Op overzicht is nu ook de volledige naam van de receptionist te zien (onderdelen binnen is van het overzicht gehaald).
 • Kopie werkorder wordt nu ook weergegeven op het overzicht en kan op gefilterd worden. Ook wordt deze nu weergegeven op de afdruk van het overzicht.
 • Aan de Plan-IT kant wordt nu duidelijk weergegeven dat er in de Online module een groep is verwijderd waar de monteur aan de Plan-IT kant nog aan gekoppeld zit. Hierdoor kunnen gebruikers fouten sneller worden gevonden en opgelost.
 • Aan de Plan-IT kant laten we nu op het planbord ook zien dat een monteur aan alle bewerkingen zit gekoppeld en ook of ze niet online beschikbaar zijn. Hierdoor kunnen gebruikers fouten sneller worden gevonden op opgelost.
 • Optie toegevoegd om online blokjes te kunnen zien op het planbord in Plan-IT. Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid om beter binnen de blokjes te plannen zodat ze niet twee blokjes gebruiken waar maar 1 nodig is.
 • CDK.exe heeft een check waarmee imports van banden gecontroleerd kunnen worden op juistheid.
 • Extra check toegevoegd bij opslaan specialiteiten monteurs dat er geen twee keer dezelfde specialiteit wordt gekozen.
 • Bij de export van de bezetting en de meer en minder tijd komt nu ook het jaartal in de export naam te staan zodat je twee verschillende jaren kunt exporteren zonder dat ze elkaar overschrijven.
 • Index toegevoegd bij medewerkers voor klokkingen DMS.
 • Alle communicatie met Plan-IT Online kan nu ook via REST gedaan worden.


Reserveringen

 • De reservering in Plan-IT bevat nu veel meer informatie als deze vanuit de Online module wordt ingeschoten.
 • De reservering in Plan-IT laat nu ook zien wie deze heeft aangemaakt (gebruiker of Plan-IT Online)
 • Het is duidelijker gemaakt dat het om een reservering gaat in de planning. Deze heeft nu een lichtere rand om de werkorder heen. (waar werkorders een donkere rand hebben)
 • Reserveringen die wachter zijn krijgen nu ook een rode rand (als deze optie aanstaat in de systeeminstellingen)


Dagplanning

 • Knop om de planning in een keer over te nemen in de dagplanning
 • Dagplanning laat nu visueel zien als je langer aan de klus werkt dan gepland. Het gedeelte wat langer duurt wordt in het rood weergegeven.
 • Autoline_tijdregistratie taak kan klokkingen overhalen uit Autoline om de dagplanning in Plan-IT weer te geven.
 • iDas webservice koppeling kan klokkingen uit iDas halen om de dagplanning in Plan-iT weer te geven.


Fix

 • Bij het verwijderen van een werknemer kijkt Plan-IT alleen nog maar naar werkorders in de toekomst die niet de status klaar hebben. (Plan-IT laat ook zien op welke datum de werkorder staat als er nog een wordt gevonden)
 • Vanuit het overzicht geeft de statusomzetting naar status klaar dezelfde functionaliteit als vanuit het planbord (dus ook vervangend vervoer mail dat de auto klaar is)
 • Plan-IT rondt nu bij de medewerkers af op 2 cijfers achter de komma (als je de tijd in uren laat zien)
 • Tekst bij Bandenpas wordt nu over meerdere regels afgedrukt als het een hele lange zin is.
 • VPS kalender werkt nu ook als op het planbord met tabbladen gewerkt wordt. Deze laat nu altijd alle medewerkers zien.
 • Probleem met de VPS popup voor de gekoppelde medewerkers dat als je snel met je muis buiten het scherm beweegt dat er soms een foutmedling komt als je dan weer terug in het scherm komt met de muis.
 • VPS kalender kan nu ook een gekoppelde medewerkers loskoppelen als de hoofdmonteur is verwijderd terwijl deze nog gekoppeld zat met een andere VPS monteur.
 • iDas Webservice vrije dagen sync, als het oktober of later is zal Plan-IT ook de vrije dagen van het volgende jaar gaan ophalen.
 • iDas Webservice verplaatsen vervangend vervoer direct vanuit het vervangend vervoer planbord naar een ander vervangend vervoer wordt nu ook goed teruggekoppeld naar iDas
 • Splitsen werkt nu ook bij eenheden van 5 en 6 minuten
 • Magazijnen met gedeeltelijk dezelfde namen kunnen nu los van elkaar onderdrukt worden bij meerdere vestigingen
 • Afdrukken labels voor banden en bandenpas drukken nu altijd de laatste meest actuele band af
 • Bij de SA Werkorder (voor Duitsland) werken nu ook de triggers in de werkorder.
 • Na het ophalen van de vrije dagen uit iDas wordt de nieuwe bezetting ook naar de online module doorgestuurd.


DMS

 • Autoline_Werkorders ODBC koppeling BEMAIL is uit de 7 koppeling gehaald omdat deze na een update van Autoline niet meer bestond.
 • Autoline_Statussen taak zorgt er nu ook voor dat SMS herinnering wordt aangepast als er in Autoline een wijziging wordt gedaan op Wachter, wachttijd, of klanttijd.
 • Meer tekens in de extra bewerkingen zodat meer tekst vanuit het DMS geïmporteerd kan worden.
 • iCar koppeling
 • Incadea: Werkorders die in het prikbord staan geven nu geen vreemde datum en tijd meer terug aan Incadea (Deze blijven nu leeg)
 • iDas webservice koppeling, aanroep wordt nu in URLEncode gedaan
 • Autoline_Statussen.exe heeft een toevoeging onder parameter 3 waarde 11 dat het systeem checked of de sleutel uit datum in Autoline gelijk (of 1 dag eerder) is dan de plandatum in Plan-IT. Hiermee wordt beter vervolgafspraken opgepakt bij verschuiven van de werkorder. Deze worden dan niet steeds weer op opgehaald gezet.
 • Autoline ODBC koppeling: We halen waar mogelijk ook de aanhef over uit Autoline om een mooiere afspraakbevestiging te kunnen maken.
 • Car-IT koppeling.
 • iDas Webservices Receptionist wordt nu ook teruggegeven vanuit Plan-IT naar iDas.
 • iDas Webservices Receptionisten kunnen nu worden overgehaald van iDas naar Plan-IT.
 • Autoline ODBC koppeling kan nu ook XML terugkoppelen naar Autoline voor terugkoppeling.
 • Autoline_tijdregistratie taak kan klokkingen overhalen uit Autoline om de dagplanning in Plan-IT weer te geven.
 • Wincar XML koppeling <PRIJSAFSPRAAK> tag toegevoegd.
 • iDas Webservice. Bij overhalen kalender van een medewerker kun je nu aangeven of de monteur online moet worden doorgegeven en hoe groot de blokken moeten zijn (als er met Plan-IT Online op Tijd gewerkt wordt)
 • Wincar XML koppeling heeft nu ook de mogelijkheid om werkorders die al in Plan-IT staan te onderdrukken of zichtbaar te maken in de importlijst. Dit kunt u bij de systeeminstellingen instellen.


Mail

 • Bij de standaard afspraakbevestiging (niet de sjabloon) wordt de standaard tekst niet meer weergeven als er een deadline is gekozen op de werkorder.
 • {rc_yes} en {rc_no} toegevoegd in de Afspraakbevestiging Sjabloon. Hiermee is er nog meer vrijheid om de tekst te bepalen mbt wel of geen vervangend vervoer.
 • Optie in systeeminstellingen om altijd een vraag te krijgen of de bandenwissel e-mail moet worden verstuurd. Dit geeft de mogelijkheid om het in sommige gevallen niet te versturen (dit wordt ook in de log bijgehouden).
 • Als u met de vervangend vervoer mail werkt, en u kiest toch een eigen vervangend vervoer wordt er nu een annuleringsmail gestuurd naar de verhuurafdeling.
 • Systeeminstelling: Geen annuleringsmail naar de bandenafdeling sturen bij verwijderen van een kopie werkorder.
 • Receptionist wordt meegegeven aan de vervangend vervoer mail naar de verhuurafdeling.
 • Verzend e-mail adres is verplicht bij de mailinstellingen.
 • Tag {timeappointment} toegevoegd in de afspraakbevestiging sjabloon. Als deze tag aan het begin van de zin wordt toegevoegd en het is een tijdsafspraak dan wordt deze zin weergegeven.
 • Tag {not_return_collect_waits_timeappointment} toegevoegd in de afspraakbevestiging sjabloon. Als deze tag aan het begin van de zin wordt toegevoegd en het is geen tijdsafspraak, halen / brengen of wachter dan wordt deze zin weergegeven.


SMS

 • Als de SMS module aanstaat en de optie dat er een SMS naar de klant moet als de auto klaar is, dan komt nu bij de status klaar de toevoeging + SMS te staan zodat duidelijk is dat de klant een SMS gaat krijgen als deze optie klaar gekozen wordt.
 • [VESTIGING] toegevoegd als tag in de SMS module (deze pakt de bedrijfsnaam op van de Bedrijfsnaam bij de mailinstellingen.
 • [KLANT] toegevoegd als tag in de SMS module.
 • SMS module communicatie loopt via HTTPS.


Vervangend vervoer

 • Bij vervangend vervoer werkorder kan nu meer vrij tekst worden ingegeven.
 • Vervangend vervoer verschillende aantallen per tabblad in te stellen. Net als bij het planbord voor de monteurs.
 • Vervangend vervoer is nu makkelijker op volgorde in te stellen via het planbord. Net als bij het planbord voor de monteurs. Je moet hiervoor wel admin rechten hebben om dit te mogen doen.
 • Aantal dagen bij vervangend vervoer via de systeeminstelling kunnen vastzetten zodat je standaard start met dit aantal dagen in beeld.
 • Meer dagen bij het vervangend vervoer kunnen zien, In een veelvoud van 7 dagen met max 28 dagen. Tot 7 elke dag kunnen kiezen en dan weeksprongen naar 14, 21, 28.
 • Zaterdag en zondag worden in het vervangend vervoer grijs weergegeven zodat duidelijk zichtbaar is dat dit het weekend is. Hierdoor krijg je een beter overzicht. Zeker als er veel dagen tegelijk zijn gekozen.
 • Systeeminstelling bij vervangend vervoer waar je de bedrijfsnaam kunt inzetten. Bij het afdrukken van de vervangend vervoer overeenkomt laten we deze bedrijfsnaam zien, waar nu Autobedrijf staat.
 • Eind kilometerstand verplicht maken met een systeeminstelling bij teruggave auto.
 • Controle dat eindkilometerstand groter moet zijn dan de beginkilometerstand bij teruggave auto, als verplichte kilometerstand aanstaan (zie hierboven).
 • Status Auto gefactureerd toegevoegd bij het vervangend vervoer (werkorder komt een kruis doorheen en wordt donkerder gemaakt.
 • Meerprijs per kilometer wordt nu op vervangend vervoer overeenkomst 3 afgedrukt.
 • Kilometerstand van het vervangend vervoer op de vervoerslijst erbij gezet. Zodat je in een keer de actuele kilometerstand kunt zien van alle vervangend vervoer.
 • Het is nu mogelijk om direct vanaf het vervangend vervoer planbord een vervangend vervoer te openen. Dit maakt het makkelijker om een bepaalde auto te bewerken of te bekijken.
 • In de selectielijst voor het vervangend vervoer via de werkorder kan nu op kenteken gefilterd worden. Om bij een lange lijst makkelijker een vervangend vervoer te vinden.
 • In de selectielijst voor het vervangend vervoer via de werkorder is het dagtarief van het vervangend vervoer toegevoegd.
 • Mogelijk gemaakt om de bezetting van het vervangend vervoer door te geven aan Plan-IT Online.
 • Dropoff wordt ook doorgegeven aan de vervangend vervoer afdeling in de vervangend vervoer mail.
 • Vervangend vervoer bezetting zit nu ook gekoppeld aan Plan-IT Online . Dus een reservering via Plan-IT Online reserveert ook een vervangend vervoer in Plan-IT. Als de werkorder dan vanuit het DMS wordt. geïmporteerd wordt deze vervangend vervoer reservering omgezet in het echte DMS werkordernummer zodat de relatie blijft bestaan.
 • Vervangend vervoer afdruk kunnen maken van een periode van alle auto’s die langer dan een aangegeven periode uitgeleend zijn. Dit voor garantieafhandeling.
 • Op de afdruk vervangend vervoer overzicht wordt nu ook de begindatum en einddatum van het vervangend vervoer weergegeven. Zo kan makkelijker gezien worden of een vervangend vervoer nog steeds gebruikt wordt.


Magazijn

 • Als een vak gevuld is maar de bandenopslag is opgezegd en op een of andere manier is het vak nog gevuld, dan geeft het systeem dit aan en maakt het vak alsnog leeg.
 • Het systeem doet vervolgens ook nog een extra check of vanuit het bandenbestand hier niet een andere band zou moeten liggen.
 • Als de banden in het magazijn op een andere locatie liggen dan in het bandenbestand wordt bij het openen van de banden vanuit het magazijn de banden automatisch aan het juiste vak gekoppeld.
 • Bij het vullen van een rek wordt een extra controle gedaan of hier niet eigenlijk banden zouden moeten liggen. Het systeem geeft dit dan aan en vult alsnog het juiste vak.
 • Al deze wijzigingen worden in de import.log bijgehouden in de Programs map. Hierdoor kunnen wijzigingen die het systeem automatisch doorvoert altijd later nog teruggekeken worden.
Plan-IT | Nieuws

2019, HERE WE COME

14-12-2018

Wij wensen iedereen prettige kerstdagen, een fijne jaarwisseling, en een gezond 2019!

Plan-IT | Nieuws

Kalender 2019

08-11-2018

Het nieuwe jaar komt langzaam weer dichterbij. Nog een aantal weken en dan is het weer 2019.

Om zonder problemen in Plan-IT door te kunnen plannen is het verstandig om de kalender voor het nieuwe jaar alvast te vullen.

Volg hiervoor de stappen op deze pagina.

Plan-IT | Nieuws

1 miljoen Plan-IT Online werkplaats afspraken

22-10-2018

Een ware mijlpaal! Op vrijdag 5 oktober, exact om 10:17 uur, is de 1.000.000ste werkplaats afspraak via Plan-IT Online gemaakt.

Volvo dealers Serva in Amersfoort had de eer en dat verdient natuurlijk een taart - vinden wij.

Plan-IT | Nieuws

Automechanika Frankfurt 2018

11-09-2018

Ook dit jaar staan we weer op de Automechanika beurs in Frankfurt, Duitsland van 11 t/m 15 september 2018.

Automechanika Frankfurt is ’s werelds meest toonaangevende vakbeurs voor de automotive industrie.
Dit jaar is de 25e editie, en er zullen zo'n 4.800 exposanten hun nieuwste producten en laatste ontwikkelingen onthullen.
Er worden zo'n 133.000 bezoekers verwacht uit 170 landen.


Wij zullen er onze pakketten Plan-IT Werkplaats, Plan-IT Online, Plan-IT Welkom en Plan-IT Proefrit onder de aandacht brengen.
Zie hiernaast een foto van onze stand, die we delen met UnameIT (Cartel & LEF).
Kom gerust langs als u toevallig in de buurt bent, u kunt ons vinden in hal 9.1, stand F12.

Plan-IT | Nieuws

Nieuwe website

29-08-2018

Welkom op onze geheel vernieuwde website! We zijn er erg trots op en heel blij mee.

We horen graag wat u er van vindt.

Plan-IT | Nieuws

Digitaal plannen, waar wacht u nog op?

03-08-2018

We onderkennen allemaal het belang van efficiënte planning, maar wij wilden jullie dit artikel niet onthouden! Lees het volledige artikel op Automotive-Werkplaats.nl
https://automotive-werkplaats.nl/nieuws/laatste-nieuws/partnercontent/19662-digitaal-plannen-waar-wacht-u-nog-op

Digitaal plannen, waar wacht u nog op?

Het belang van een efficiënte planning in de werkplaats onderkennen we allemaal. Verloren kwartiertjes, monteurs die niets staan te doen of werkzaamheden die niet af komen door dubbele boekingen, dat zijn zaken waar niemand blij mee is. Digitaal plannen biedt hier dé uitkomst.


Verhoog uw werkplaatsefficiency

Het digitale planbord van Plan-IT zorgt er voor dat het inplannen en beheren van afspraken in de werkplaats kinderspel wordt. U behoudt te allen tijde een compleet overzicht van de werkzaamheden die gedaan moeten worden, door een handig systeem dat met kleuren werkt. In één oogopslag ziet u welke werkzaamheden gepland staan, bij welke monteur, hoe lang er voor staat, of er een vaste begin- en/of eindtijd is afgesproken en of het een wachtende klant betreft. Verandert er gedurende de dag iets in de planning, is dit overzicht van essentieel belang in het opvangen van onvoorziene werkzaamheden. De efficiëntie in uw werkplaats verhoogt en daarmee ook uw rendement! Maar digitaal plannen met Plan-IT biedt meer voordelen, die uw gehele aftersales naar een nieuw niveau tillen.


Verhoog uw klanttevredenheid

Door de flexibiliteit die Plan-IT biedt, kunt u uw klanten ook meer mogelijkheden bieden bij het plannen van een afspraak. Heeft u klanten die op hun auto wachten tot de werkzaamheden zijn afgerond? U geeft het gemakkelijk aan in de planning waardoor voorrang geboden kan worden. Wil de klant een specifieke tijd afspreken dat de werkzaamheden klaar zijn? Geen probleem. Belt er onverwacht een klant met een spoedreparatie? U ziet direct waar er ruimte is in de planning of kunt eenvoudig werkzaamheden verschuiven indien nodig. Uw servicelevel verhoogt en daarmee ook de klanttevredenheid. Dit leidt weer tot een hogere klantenbinding, een ontzettend belangrijk onderdeel van de aftersales.

Verhoog uw klantenbinding

Positieve ervaringen zorgen er voor dat klanten in uw werkplaats terug blijven komen. Niet alleen het goed afhandelen van de werkzaamheden zorgt daar voor, ook uitstekende communicatie draagt daar aan bij. Met Plan-IT kunt u geautomatiseerd uw klant via e-mail en SMS op de hoogte houden van de werkzaamheden. Biedt uw klanten extra vrijheid met Plan-IT Online, waarbij ze zelf via de online planner een afspraak inplannen in uw werkplaats. Benader uw klanten proactief voor herhaalafspraken (denk aan bandenwissel of APK) en laat ze zelf direct een afspraak inplannen voor wanneer het hen uitkomt.

Hogere efficiëntie, hogere flexibiliteit, hoger servicelevel en een hogere klanttevredenheid. Wat ons betreft een samenvatting van uw werkplaats die klaar is voor de toekomst.

Plan-IT | Nieuws

Nieuwe release: Plan-IT Werkplaats versie 5.171.9020 beschikbaar

25-05-2018

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe versie van Plan-IT Werkplaats en Plan-IT Werkplaats Compact beschikbaar.
De Update Procedure kunt u hier vinden.
Als u vragen heeft over de nieuwe release neem dan contact op met onze helpdesk via: info@plan-it.nl of via 0478-531444

Versie 5.171.9020

Wijzigingen / Toevoegingen

 • Extra bewerkingen kunnen nu in de werkorder bewerkt worden.
 • Service Adviseur overzicht kun je nu ook afdrukken.
 • Optie in systeeminstellingen waar je bij het aanzetten van het wachter-vinkje al de check kunt laten doen op het max aantal wachters op hetzelfde tijdstip. Dan krijg je al vroegtijdig de melding.
 • Overzicht kunnen filteren op status van de werkorder (deze filter kan niet worden afgedrukt).
 • Het is mogelijk gemaakt om de status van de werkorder ook in het prikbord aan te kunnen passen.
 • Het is mogelijk gemaakt om een opmerking toe te kunnen voegen / aan te kunnen passen in de werkorder als deze in het prikbord staat.
 • Als je de optie Selecteer kiest bij een werkorder worden nu ook alle kopie werkorders dik gedrukt weergegeven. Zo kan je zien welke werkorders allemaal bij elkaar horen.
 • De Reden op het Vrije dagen scherm wordt niet meer leeggemaakt. Zo kun je sneller een reeks aan dezelfde vrije dagen aanmaken.
 • Gebruiker+ mag (als dit is aangezet) ook de hele dag ' locken' in de planning.
 • Alle Dropoff van een dag kunnen afdrukken vanuit de dag-overzichten.
 • APK en Bandenwissel vinkjes opgenomen in de Afspraakbevestiging Sjabloon.
 • Mogelijkheid om via de Cleanup klanten ouder dan een ingegeven datum onherkenbaar te maken. (AVG)

Fix

 • Als de haaltijd bij de tijdafspraak wordt leeggemaakt wordt deze bij het opnieuw openen van de werkorder niet meer gevuld. Deze blijft leeg.
 • Als bij het verplaatsen van een werkorder met vervangend vervoer de auto niet beschikbaar is, krijg je nu wel de juiste eindtijd in de werkorder te staan nadat er een nieuwe vervangend vervoer gekozen is.
 • OEC en Incadea koppeling: Bij verplaatsen van een werkorder zonder vervangend vervoer vanuit het prikbord naar de planning krijgt nu weer een popup om het vervangend vervoer te kiezen.
 • Het overzicht zorgt dat bij zeer veel werkorders als er een filter wordt gezet dat deze dan beter leesbaar worden.
 • De agenda item die meegestuurd kan worden met de afspraakbevestiging wordt op een iets andere manier aangemaakt.
 • Het is nu mogelijk bij de monteur een groep te verwijderen die online al verwijderd is waardoor er FOUT staat. (koppeling Plan-IT Online op Tijd)
 • Het is niet meer mogelijk reserveringen handmatig over een andere reservering te zetten.
 • Als de starttijd van de werkplaats niet is gevuld wordt standaard 8 uur als begintijd gebruikt in de afspraakbevestiging sjabloon. (zodat de klant niet 0 uur doorkrijgt in de afspraakbevestiging)
 • Afdrukken vrije dagen geeft ook de eerste dag uit de selectie weer.
 • Het is nu mogelijk om een enkele gebruiker vanuit de beheer module rechten te geven om een werkorder groter of kleiner te maken (via rechten) Dit kan de blokkade die ingesteld staat bij de systeeminstellingen op groter of kleiner maken van de werkorder voor deze gebruiker opheffen.
 • Afdrukken overzicht laat nu ook werkorder zien die de vorige dag al begonnen zijn. (dus over de dag heenlopen)
 • De kalender geeft nu bij de Franse versie de juiste Franse vertalingen.

DMS

 • Voor het DMS Optima21 en Drakar+ (CDK) is een integratie met de tijdregistratie gemaakt zodat het dagplanbord automatisch door de klokkingen gevuld wordt.
 • Optima21 koppeling leest nu ook het zakelijke nummer uit. Eerst Mobiel, dan Zakelijk dan Privé telefoonnummer.
 • iDas: Nieuwe koppeling met iDas via Webservices.
 • Bij Autoline_Werkorder ODBC koppeling 7 of 8 wordt nu ook het zakelijke email overgehaald als het privé email niet gevuld is.
 • iDas: Mogelijkheid om de klantnaam volgorde aan te passen. (voorletters, tussenvoegsel, achternaam of achternaam, tussenvoegsel, voorletters)
 • Wincar terugkoppeling: Als de SMS module aanstaat wordt niet meer de optie teruggegeven aan Wincar. Deze is dan overbodig omdat de klant al een SMS krijgt als de auto klaar is.

SMS

 • SMS herinnering wordt verwijderd als de werkorder op een later moment op interne opdracht wordt gezet.

Vervangend Vervoer

 • Mogelijkheid ingebouwd om per vestiging aan te geven van welke vervangend vervoer database je gebruik wilt maken (mag dus ook het vervangend vervoer van een andere vestiging zijn) Op deze manier kun je meerdere vestiging met dezelfde vervangend vervoer vloot laten werken.
 • Mogelijkheid om op vervangend vervoer overeenkomst 5 de vertrek en terugkomst handtekening van de klant te laten invullen op het document.

Bandenmanager / Magazijn

 • Op de A4 bandenstickers wordt nu ook de tweede opmerking en de druksensor afgedrukt.
 • Mogelijkheid toegevoegd om bij de magazijnen aan te geven voor welke vestiging deze geldt. Dit maakt het wat overzichtelijker als je verschillende magazijnen voor de banden hebt.
 • Systeeminstelling om bij een bandenwissel de bandenwissel opmerking leeg te maken nadat een bandenwissel heeft plaatsgevonden.
 • Export bandenlijst exporteert nu ook het VIN.
 • Zelf een Export formaat van de banden kunnen instellen.
 • Op de afdruk Bandenpas magazijn is ook een nieuwe blokje gemaakt waar je alvast de profielen van de gewisselde banden kunt invullen zodat deze door de receptie verwerkt kan worden in het systeem.
 • Aantal vrije tekst tekens in de Bandenpas verhoogd naar 1024 tekens.
 • Mogelijk gemaakt opmerking 2 op de bandenpas af te drukken.
Plan-IT | Nieuws
⬅ Vorige 1 van de 2 pagina's Volgende ➡