Kenmerken van werkorders

Om makkelijk te kunnen zien of er bijzonderheden zijn met een werkorder, heeft Plan-IT visuele kenmerken.


Omdat Plan-IT echter enorm veel mogelijkheden heeft staat op deze pagina een overzicht van alle kenmerken van werkorders in Plan-IT Werkplaats.
Reservering, werkorder, of vrije dag?


Allereerst zijn er een aantal kenmerken waarmee je werkorders, reserveringen, en vrije dagen van elkaar kunt onderscheiden:
  • Een reservering heeft een lichter gekleurde, dikke rand. In de linker benedenhoek staat de naam van de Plan-IT gebruiker die de reservering heeft aangemaakt (vanaf versie 5.171.9700).
  • Een werkorder heeft een donker gekleurde, dunne rand. De kleur van werkorders wordt bepaald door de kleur van de hoofdbewerking die in de werkorder is geselecteerd.
  • Een vrije dag is hoger dan een werkorder. Vrije dagen hebben allemaal dezelfde kleur, die wordt ingesteld in de systeeminstellingen.
Kenmerken van werkorders


Om makkelijk te kunnen zien of er bijzonderheden zijn met een werkorder, heeft Plan-IT Werkplaats visuele kenmerken. Sommigen daarvan zijn altijd actief, maar sommige kenmerken staan standaard uit en kunnen desgewenst worden aangevinkt.


Op deze pagina staat een overzicht van alle kenmerken in Plan-IT Werkplaats.


Kenteken, klantnaam, of beide

In de systeeminstellingen kan worden ingesteld of werkorders alleen het kenteken, de klantnaam, of beide moeten weergeven.
Deadline

Vink deze optie aan als er met de klant een deadline is afgesproken wanneer de werkzaamheden aan het voertuig klaar moeten zijn.

Dit wordt op het planbord weeergegeven als een wit driehoekje in de rechter bovenhoek.

Als u ook een tijd invult in het veld bij de deadline optie, komt deze tijd in de rechter bovenhoek te staan.
Tijdsafspraak

Vink deze optie aan als er met de klant een begin- en eindtijd is afgesproken.

Dit wordt op het planbord weeergegeven als groene driehoekjes in de linker en rechter bovenhoeken.

Als u ook een begin- en eind tijd invult in de velden bij de deadline optie, komt deze tijd in de rechter bovenhoek te staan.
Wachter

Vink de optie Wachter aan wanneer de klant blijft wachten tot de werkzaamheden aan het voertuig zijn voltooid.

Dit wordt op het planbord weeergegeven met een wit driehoekje in de linker bovenhoek.

Als u ook een tijd invult in het veld bij de wachter optie, komt deze tijd in de rechter bovenhoek te staan.

Daarnaast is het via een systeeminstelling ook mogelijk om werkorders waarbij de wachter optie is aangevinkt met een rode rand weer te gevan.
APK

Vink de optie APK aan wanneer er een APK-keuring moet worden uitgevoerd.

Via een systeeminstelling is het mogelijk om werkorders waarbij de APK optie is aangevinkt weer te geven met een blokje in de rechter benedenhoek.
Let op

Met de Let op optie in werkorders kunnen Plan-IT gebruikers specifieke werkorders extra laten opvallen. Waarvoor deze optie wordt gebruikt, kan in een bedrijf onderling afgesproken worden.

Werkorders met de Let op optie aangevinkt worden gearceerd weergegeven.
Lock

In Plan-IT Werkplaats kunnen werkorders gelockt worden om te voorkomen dat Plan-IT gebruikers deze werkorder aanpassen, verwijderen, of verplaatsen.

Via een systeeminstelling is het mogelijk om werkorders die zijn gelockt weer te geven met een zwart bolletje in de linker benedenhoek.
Kopie

Een werkorder die is gekopieerd kan via een systeeminstelling worden weergegeven met een geel bolletje in de rechter benedenhoek.
Opmerking

In een werkorder kan een opmerking worden ingevuld.

Om werkorders met opmerkingen extra op te laten vallen kunnen die wekorders via een systeeminstelling op het planbord zichtbaar gemaakt worden met een rood bolletje in de rechter benedenhoek.
Let op: dit is alleen van toepassing op de WO (werkorder) opmerking, niet de klant opmerking.


Brengen & halen

Met de brengen & halen opties kun je in een werkorder aangeven dat de klant na het brengen van de auto weer terug gebracht moet worden en opgehaald wanneer de werkzaamheden aan de auto klaar zijn, of dat het bedrijf de auto ophaalt en weer terug brengt.

Op het planbord wordt dit getoond door gele driehoekjes in de linker- en rechter bovenhoeken.

Als u ook een begin- en eind tijd invult in de velden bij de brengen & halen opties, komt deze tijd in de bovenhoeken te staan, met een aanduiding of het gaat om de auto halen & brengen, of de klant.
Vervangend vervoer

Met de optie Vervangend vervoer kan in een werkorder aangegeven worden dat er voor de klant een vervangende auto is gereserveerd.

Via een systeeminstelling kan het vervangend vervoer op de werkorder zichtbaar gemaakt worden, onder de klantnaam.

Kenmerken als iconen


Vanaf Plan-IT Werkplaats versie 6.171.1014 kunnen de belangrijkste kenmerken ook als icoontjes worden weergegeven op werkorders.

Met deze icoontjes is makkelijker te zien om wat voor kenmerk het gaat dan met bijvoorbeeld gekleurde bolletjes:


Let op optie aangevinkt gelockte werkorder kopie werkorder
werkorder met opmerking APK optie aangevinkt Bandenwissel optie aangevinkt
Er kan ook een combinatie van deze opties worden aangevinkt, de iconen komen dan naast elkaar te staan op de werkorder.

Ga terug