Werknemer toevoegen


Volg onderstaande stappen om een nieuwe werknemer toe te voegen: 1. Klik bovenaan in de menubalk op de optie Bestand.
 2. Selecteer de optie Werknemer.
 1. In het veld Naam vult u de naam in van de werknemer. Deze wordt op het planbord getoond in de kolom met werknemers.
 2. In het veld Functie vult u in wat de functie van de werknemer is, zoals monteur of service adviseur. Deze wordt op het plan-bord onder de naam van de werknemer getoond.
 3. In het veld Percentage actief in telling geeft u met een cijfer van 0 tot 100 aan voor hoeveel procent de werknemer mee moet tellen in de totale planning. Door dit percentage bijvoorbeeld op 90% te zetten, houdt u met het plannen van de werkzaamheden in de toekomst rekening met 10% voor meerwerk, binnenvallers, calamiteiten etc.
 4. Met het veld Volgorde kunt u zelf de volgorde van de kolom met werknemers bepalen. Hiermee kunt u werknemers met dezelfde functie onder elkaar zetten.
 5. In het veld Maximaal x doorgangen per dag kunt u een maximaal aantal doorgangen voor de werknemer instellen om te voorkomen dat er te veel doorgangen op de werknemer worden gepland.
 6. In het veld Kleur kunt u een kleur aan de werknemer koppelen. De werknemer zal dan in de kolom links van het planbord in deze kleur weergegeven worden. Op deze manier zijn de verschillende werknemers gemakkelijk te onderscheiden.
 7. Vink de optie Niet in planning opnemen aan als deze werknemer niet productief is in de Werkplaats. De werknemer komt dan niet in de kolom met werknemers te staan maar telt wel mee met de vrije dagen planning, en ook in een eventuele online module.
 8. Vink de optie Service Adviseur aan als de werknemer als service adviseur kan worden ingepland.
 9. Vink de optie Niet meetellen in bezetting aan als de werknemer niet bij de totale bezetting moet worden meegeteld. Het aantal beschikbare arbeidseenheden linksonder in de hoek bij de werknemer komt dan op 0 te staan en loopt niet af wanneer er werkorders op deze werknemer worden ingepland.

Als alles naar wens is ingevuld, klikt u op de knop Opslaan om de medewerker in het systeem te zetten.

Het venster wordt leeggemaakt om eventueel een volgende nieuwe medewerker toe te voegen. Wanneer u klaar bent met het aanmaken van werknemers klikt u op de knop Annuleren om het venster te sluiten.
Werknemer bewerken


Om de gegevens van een ingevoerde werknemer te bewerken:

 1. Klik in het werknemer venster in het veld Naam op de knop om een lijst van alle ingevoerde werknemers te openen.
 2. Klik op een werknemer in de lijst om deze te selecteren.
 3. Klik vervolgens op de knop OK om de gegevens van de geselecteerde werknemer te openen.


U kunt nu de gewenste gegevens bewerken. Klik vervolgens op de knop Opslaan om de nieuwe gegevens op te slaan.
Werknemer verwijderen


Om een werknemer te verwijderen:

 1. Selecteer eerst de werknemer die u wilt verwijderen.
 2. klik op de knop Verwijderen.

Er verschijnt een venster waarin u moet bevestigen dat u de geselecteerde werknemer wilt verwijderen.
 1. Klik op de knop Ja om de geselecteerde werknemer uit het systeem te verwijderen.

Hou er rekening mee dat u een werknemer niet kunt verwijderen wanneer er nog onafgewerkte werkorders op de werknemer staan ingepland. Als dit het geval is verschijnt er een informatievenster met de melding dat de werknemer niet kan worden verwijderd. Verplaats daarom eerst alle onafgewerkte werkorders naar andere werknemers.


Ga terug