De tijdsduur van een AE (arbeidseenheid) in Plan-IT


De tijdsduur van werkzaamheden in Plan-IT wordt berekend aan de hand van AE's: arbeidseenheden. Plan-IT Werkplaats gaat echter op een andere manier om met AE's dan Plan-IT Online op tijd. Op deze pagina leggen we de verschillen uit.
AE's in Plan-IT Werkplaats


In Plan-IT Werkplaats is de tijdsduur van een AE stadaard 15 minuten. Deze AE's worden gebruikt om de tijdsduur van werkorders te bepalen. Wanneer u bij elke bewerking (en extra bewerking) in Plan-IT Werkplaats een bewerkingstijd instelt, telt Plan-IT Werkplaats bij het selecteren van een bewerking en eventuele extra bewerkingen in een werkorder de tijd van alle bewerkingen bij elkaar op en vult aan de hand daarvan de eindtijd in.


Volg onderstaande stappen om de bewerkingstijd van bewerkingen in te stellen:


  1. Klik bovenaan in de menubalk op de optie Bestand.
  2. Selecteer de optie Bewerking.
  3. Maak een nieuwe bewerking aan of klik op de knop om een bestaande bewerking te selecteren.
  4. Vul in het veld Bewerkingstijd een getal in hoeveel kwartier de geselecteerde bewerking in beslag moet nemen.
  5. Klik op de knop Opslaan om de ingevulde bewerkingstijd toe te passen.
Wanneer u nu een nieuwe werkorder maakt en u selecteert een bewerking waarbij een bewerkingstijd is ingesteld, telt Plan-IT Werkplaats de bewerkingstijd op bij de Starttijd en vult de berekende tijd in bij het veld Eindtijd.
DMS


Bij importeren van werkorders uit een DMS neemt Plan-IT Werkplaats de tijdsduur van werkorders over dat in het DMS is ingesteld, en rekent de tijdsduur om naar tijdseenheden van 15 minuten. Zet de bewerkingstijd van de bewerkingen in Plan-IT Werkplaats op 0 wanneer u gebruik maakt van een DMS, anders wordt met het selecteren van een bewerking de ingestelde bewerkingstijd opgeteld bij de tijdsduur die uit het DMS is overgenomen.
Beschikbare AE's


De AE's die bij een werknemer nog beschikbaar zijn toont Plan-IT Werkplaats per werknemer in een geel blokje in de rechter benedenhoek, in eenheden van 15 minuten.
U kunt een optie aanzetten om de AE's in uren weer te geven, als u dat overzichtelijker vindt:


  1. Klik bovenaan in de menubalk op de optie Systeem.
  2. Selecteer de optie Systeem instellingen.
  3. Vink de optie AE in uren weergeven aan.
De AE's worden dan als volgt getoond:
Plan-IT blijft dan echter nog steeds met AE's van 15 minuten rekenen. Deze instelling heeft alleen invloed op de weergave van de beschikbare tijd van werknemers.
AE's in Plan-IT Online op tijd


Plan-IT Online op tijd maakt ook gebruik van AE's, maar op een andere manier dan Plan-IT Werkplaats. Aan elke werkzaamheid in Plan-IT Online op tijd koppelt u een groep, en stelt u in hoeveel AE de werkzaamheid in beslag moet nemen.
Hoeveel tijd een AE in Plan-IT Online op tijd is, bepaalt u door de grootte van de blokken in de kalender bij de werknemers in Plan-IT Werkplaats waarbij u dezelfde groep heeft ingesteld.


Wanneer u ook in Plan-IT Online op tijd wilt gaan werken met AE's van 15 minuten, maakt u in Plan-IT Werkplaats in de kalender bij alle werknemers die online beschikbaar moeten zijn blokken werktijd aan van 15 minuten. We raden echter aan om de blokken werktijd zo groot mogelijk te maken. Hoe meer blokken er namelijk per dag staan ingesteld, hoe langer het duurt om de kalender over te sturen wanneer u iets wijzigt aan de werktijden in de kalender of het bezettingspercentage van werknemers.


AE's van 15 minuten: AE's van 30 minuten: AE's van 1 uur: AE's van 2 uur:
32 blokken werktijd 16 blokken werktijd 8 blokken werktijd 4 blokken werktijd


Door de blokken werktijd 30 minuten te maken in plaats van 15 minuten wordt het oversturen van de bezetting al dubbel zo snel, omdat er per dag maar de helft van de blokken overgestuurd hoeven te worden.


Houd echter wel de blokken werktijd overal even groot, want Plan-IT kijkt niet hoe lang de blokken werktijd in Plan-IT Werkplaats duren, maar maakt een reservering aan voor het totaal aantal AE's van de werkzaamheden die klanten selecteren.
Ga terug