RentWise koppeling aanzetten


Om de RentWise koppeling in Plan-IT aan te zetten neemt u contact op met uw leverancier. Deze zal de licentie updaten en de RentWise koppeling aanzetten.


Volg onderstaande stappen om Plan-IT goed in te stellen zodat de informatie naar RentWise doorgestuurd gaat worden:Filiaal koppelen

Allereerst geeft u per Plan-IT filiaal aan met welk filiaal deze overeenkomt in RentWise.


  1. Klik bovenaan in de menubalk op de optie Systeem.
  2. Selecteer de optie Beheer. Het beheer venster verschijnt met een overzicht van alle filialen en merken in Plan-IT.
  3. Klik met de linkermuisknop op het filiaal dat u wilt gaan koppelen met RentWise om het te selecteren.
  4. Klik vervolgens met de rechtermuisknop en selecteer de optie Bewerken.
Het Filiaal bewerken venster verschijnt met daarin de gegevens van het filiaal. In het veld RentWise Filiaal vult u het filiaal in waar deze vestiging bij RentWise onder bekend is (als u niet weet wat uw RentWise filiaal is, neem dan contact op met RentWise). Als u het juiste RentWise filiaal heeft ingegeven klik u op de knop Opslaan.
In Plan-IT is nu bekend welk Plan-IT Filiaal gekoppeld is met welk RentWise filiaal.RentWise inschakelen

De volgende stap is het instellen dat u gebruik wilt maken van de RentWise koppeling. U kunt dit per Plan-IT Filiaal instellen.


  1. Klik bovenaan in de menubalk op de optie Systeem.
  2. Selecteer de optie Systeem instellingen.
  3. Ga in de bovenste rij tabbladen naar Koppelingen.
  4. Ga vervolgens in de tweede rij tabbladen naar RentWise.
  5. Vink de optie RentWise aanzetten aan om de koppeling in te schakelen.
  1. Vul in het veld Database de naam in van de database in RentWise. De database naam kunt u vinden in RentWise, helemaal linksboven:
Als alle gegevens in Plan-IT zijn ingevuld klikt u op de knop Opslaan en de koppeling is ingeschakeld. U maakt vanaf dit moment niet meer gebruik van het vervangend vervoer uit Plan-IT, maar zit meteen gekoppeld met het vervangend vervoer van RentWise.


Hou er rekening mee dat u op elk werkstation waar Plan-IT op staat, ook RentWise geïnstalleerd moet zijn, anders werkt de koppeling niet.RentWise gebruiken

Als u nu in een werkorder vervangend vervoer aanvinkt en u klikt op de knop gaat u niet naar het Plan-IT vervangend vervoer maar direct naar het RentWise vervangend vervoer.


Ga terug