Meerdere tabbladen


In de systeeminstellingen van Plan-IT Werkplaats kan worden geconfigureerd of op werkorders de klantnaam, het kenteken, of beide worden getoond.

Indien gewenst kan daarnaast ook worden ingesteld om op de werkorder zichtbaar te maken of een klant gebruikt wil maken van vervangend vervoer.

Al deze gegevens worden onder elkaar getoond op de werkorder:
Naarmate er meer monteurs onder elkaar komen te staan in Plan-IT Werkplaats, worden de werkorders steeds minder hoog, en kan het gebeuren dat de teksten door elkaar gaan lopen, en daardoor niet meer goed leesbaar worden:
Monteurs op tabbladen


Om de gegevens op werkorders beter leesbaar te maken, kunnen de monteurs in Plan-IT Werkplaats worden verdeeld over meerdere tabbladen.

Volg daarvoor onderstaande stappen:


 1. Klik bovenaan in de menubalk op de optie Systeem.
 2. Selecteer de optie Systeem instellingen.
 3. Ga in de tweede rij tabbladen naar Systeem.
 4. Het eerste dropdown veld bij de optie Tabbladen staat standaard op Geen tabbladen. Selecteer hoeveel monteurs je op elk tabblad wilt zien.
 5. Klik ten slotte rechtsonder op de knop Opslaan.
Om de wijziging toe te passen, moet het planbord een keer opnieuw geladen worden.

Klik daarvoor bovenaan in de menubalk op de optie Bestand en selecteer de optie Planbord.
Onder de kolom met monteurs staan nu in dit voorbeeld 4 tabbladen.

Het actieve tabblad is roodgekleurd.

Klik op één van de blauwe tabbladen om daar naartoe te wisselen en de monteurs en werkorders op dat tabblad te bekijken.Ander aantal monteurs per tabblad


Het is ook mogelijk om per tabblad een ander aantal monteurs in te stellen. Op die manier kun je bijvoorbeeld bepaalde teams bij elkaar op hetzelfde tabblad houden.

Volg daarvoor onderstaande stappen:


 1. Klik bovenaan in de menubalk op de optie Systeem.
 2. Selecteer de optie Systeem instellingen.
 3. Ga in de tweede rij tabbladen naar Systeem.
 4. Selecteer in het eerste dropdown veld bij de optie Tabbladen hoeveel monteurs op het eerste tabblad moeten komen te staan.
 5. Selecteer vervolgens in het 2e, 3e, en 4e dropdown veld hoeveel monteurs je op het 2e, 3e, en 4e tabblad wilt hebben.

Als er in Plan-IT Werkplaats meer monteurs bestaan dan dat er op het ingestelde aantal tabbladen passen, komen de resterende monteurs op aanvullende tabbladen met daarop hetzelfde aantal als op het laatst ingestelde tabblad.


 1. Klik ten slotte rechtsonder op de knop Opslaan.
Ga terug