Dagplanning


Met de dagplanning kunt u klokkingen bijhouden van de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Met de klokkingen krijgt u beter inzicht in hoeveel tijd een werkzaamheid daadwerkelijk in beslag neemt, en waar het afwijkt van de eerder gemaakte planning, waardoor u toekomstige werkzaamheden nauwkeuriger kunt plannen.
Dagplanning aanzetten


Volg onderstaande stappen om de dagplanning functie aan te zetten:

 1. Klik bovenaan in de menubalk op de optie Systeem.
 2. Selecteer de optie Systeem instellingen.
 3. Ga in de eerste rij tabbladen naar Instellingen.
 4. Ga vervolgens in de tweede rij tabbladen naar Systeem.
 5. Zet onderaan in dit venster een vinkje bij de optie Dagplanning.
 6. Vink ook de opties Beschikbaarheid zichtbaar maken op het dagplanbord en Automatische uitplanknop zichtbaar maken op het dagplanbord aan.
 7. Klik op de knop Opslaan om de wijzigingen toe te passen en om het Systeem instellingen venster te sluiten.


Dagplanning gebruiken


Wanneer u de dagplanning heeft aangezet heeft u in de menubalk bij de optie Bestand naast het Planbord de optie Dagplanning staan.
Het Planbord venster gebruikt u om een planning te maken van werkorders die moeten worden uitgevoerd. Het Dagplanning venster, te herkennen aan de blauwe kleur, gebruikt u vervolgens om de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden bij te houden. Aan de rechterkant staat de balk Werkvoorraad waar alle werkorders komen die op het planbord op de huidige dag staan ingepland.
U zet de werkorders van de balk werkvoorraad bij een monteur door te klikken en slepen: ga met de muis naar de linkerzijde van een werkorder tot de muispijl in een handje verandert. Klik met de linkermuisknop en houdt deze ingedrukt. Beweeg nu met de muis naar de monteur waar u de werkorder wilt neerzetten en laat de muisknop los.

Om alle werkorders in 1 keer op de juiste plek bij de juiste monteur te zetten, kunt u ook klikken op de knop Planning overnemen onderaan in het dagplanning venster. Alle werkorders worden hiermee met 1 klik neergezet zoals ze op het planbord staan.

Wanneer een monteur begint met de werkzaamheden aan een voertuig zet u in het Dagplanning venster de betreffende werkorder op de naam van de monteur. Vervolgens klikt u met de rechtermuisknop op de werkorder en selecteert u de optie Bezig. Hiermee zet u de status van de werkorder op bezig en wordt de klokking ingeschakeld en begint de registratie te lopen.
Op het moment dat de monteur klaar is met de werkzaamheden klikt u weer met de rechtermuisknop op de werkorder en selecteert u de optie Monteur klaar. Hiermee zet u de status van de werkorder op monteur klaar en stopt de tijdregistratie.
De status Werk onderbroken kunt u gebruiken voor wanneer de monteur zijn werkzaamheden tijdelijk moet onderbreken. De klokking stopt en het resterende gedeelte van de werkorder schuift op met de rode lijn die de huidige tijd weergeeft. De klokking wordt weer hervat zodra u de status opnieuw op bezig zet.
Wanneer de monteur langer met de werkzaamheden bezig is dan wat oorspronkelijk aan werktijd was ingepland, kleurt het gedeelte van de werkorder dat langer duurt rood. Op die manier ziet u duidelijk welke werkzaamheden meer tijd kosten dan van tevoren ingepland.


Beschikbaarheid zichtbaar op het dagplanbord


Wanneer in de systeeminstellingen de optie Beschikbaarheid zichtbaar maken op het dagplanbord is aangevinkt, komen er in de rechterer bovenhoek van het daplanning venster een aantal gegevens te staan:
In bovenstaand voorbeeld staat op de eerste regel: Beschikbaarheid: 104 - 25


Het eerste getal zijn het aantal arbeidseenheden dat nog beschikbaar is voor alle monteurs samen, vanaf de huidige tijd (rode lijn) tot aan het einde van de dag. Dit is dus het aantal arbeidseenheden dat nog gepland kan worden.

Het tweede getal zijn het aantal arbeidseenheden dat nog gepland staat bij alle monteurs, vanaf de huidige tijd (rode lijn) tot aan het einde van de dag.De tweede regel in bovenstaand voorbeeld is: Werkvoorraad: 104


Dit zijn het aantal arbeidseenheden van alle werkorders die nog in de werkvoorraad staan, het gele gedeelte rechts van het dagplanbord. Hier staan de werkorders die voor vandaag op het planbord staan, maar die in het dagplanbord venster nog niet bij een monteur zijn neergezet.Op de derde regel in bovenstaand boorbeeld staat: Status: -25


Dit getal zijn de beschikbare arbeidseenheden vanaf de huidige tijd (rode lijn) met alle werkorders op het werkvoorraad gedeelte (dat nog gedaan moet worden) daar afgeteld.

Met de status is dus direct te zien of het werk dat nog gedaan moet worden nog kan worden ingepland bij alle beschikbare monteurs.In bovenstaand voorbeeld zijn er tot het einde van de dag nog 104 arbeidseenheden beschikbaar. Op 25 van die 104 arbeidseenheden staan reeds werkorders gepland. En op de werkvoorraad staan nog eens werkorders die bij elkaar opgeteld nog 104 arbeidseenheden duren. De waarde -25 betekend dus dat er vandaag 25 arbeidseenheden te weinig zijn om al het werk nog af te kunnen krijgen.
Klokkingen bekijken


Om de klokkingen van een werkorder te bekijken klikt u met de rechtermuisknop op de werkorder in het planbord venster en selecteert u in het contextmenu wat verschijnt de optie SOL/ISST.
Het venster Tijdregistratie overzicht verschijnt met daarin de details van de klokkingen.
In het bovenste gedeelte SOLL staan de gegevens zoals de werkorder op het planbord is ingepland.
In het onderste gedeelte IST staan de gegevens van de klokkingen.
Door deze gegevens te vergelijken krijgt u inzicht hoe nauwkeurig de planning was en waar verbeteringen mogelijk zijn.
Klokkingen op planbord weergeven


U kunt ook een overzicht van de klokkingen op het planbord aanzetten. Volg daarvoor onderstaande stappen:


 1. Klik bovenaan in het menu op de optie Systeem.
 2. Selecteer de optie Systeem instellingen.
 3. Ga in de bovenste rij tabbladen naar Koppelingen.
 4. Ga vervolgens in de tweede rij tabbladen naar Tijdregistratie.
 5. Zet daar een vinkje bij de instelling Tijdregistratie gebruiken.
Op het planbord worden nu de klokkingen in een balk onder de werkorders getoond. Deze balk begint op het moment dat u in het dagplanning venster de status van een werkorder op Bezig hebt gezet, en volgt de rode tijdlijn tot u de status verandert naar Monteur klaar.


Ga terug