Beschrijving Autoline_JaarKalenderRun parameters


De Autoline_JaarKalenderRun.exe wordt gebruikt om het actieve rooster van de monteurs uit Autoline te halen. Deze functie overschrijft de kalender van Plan-IT met de kalender van Autoline. Door middel van Parameters kan de functie voor verschillende doelstellingen worden gebruikt.


Let op: dit programma moet uitgevoerd worden op de server waar de ODBC op draait.


Hier een beschrijving van de parameters en wanneer je welke instellingen kunt gebruiken.


Parameter 1: Deze parameter geeft aan of er een centraal of decentraal kalenderbestand gebruikt wordt in Autoline. Dit zijn de mogelijkheden:


0 = Rooster worden per vestiging bijgehouden in Autoline
1 = Rooster worden centraal bijgehouden in Autoline


Parameter 2: Deze parameter geeft aan hoeveel logging je wilt zien als de service loopt. Deze logging kan gebruikt worden om te debuggen. Er zijn verschillende mogelijkheden:


1 = Minimale logging (alleen dat de service is gestart of onbedoeld gestopt)
2 = Maximale logging (hier geeft het systeem precies terug welke queries gebruikt worden en wat het antwoord is van Autoline)


Parameter 3: Deze parameter geeft aan wat voor databasebenaming gebruikt wordt door Autoline. Deze parameter is altijd 0(in de ODBC koppeling wordt dit namelijk tegenwoordig aangegeven en niet meer met een parameter)


Parameter 4: Deze parameter geeft aan hoeveel dagen opgehaald moeten worden uit Autoline. Er zijn verschillende mogelijkheden. Elke mogelijkheid kan voor een bepaalde reden gebruikt worden:


1 = Vandaag + 2 dagen in de toekomst (deze zou b.v. in een taakplanner elke morgen gestart kunnen worden. Hierdoor zijn altijd de eerste 2 dagen vooruit gelijk ten opzichte van Autoline)
2 = Systeeminstelling aantal maanden vooruit. (deze zou b.v. in een taakplanner elk weekend gestart kunnen worden. Dan is de kalender de komende weken weer gelijk ten opzichte van Autoline)
3 = de Rest van het jaar (deze zou eens in de maand in de taakplanner gezet kunnen worden. Mocht iemand in de toekomst een andere rooster krijgen, dan klopt deze ook meteen in Plan-IT)


Parameter 5: Deze parameter geeft aan of een werkorder zwart gemaakt moet worden (en dus op de verschillenlijst komt) als de kalender zo aangepast wordt dat de werkorder helemaal niet meer zou kunnen binnen de nieuwe kalender.


0 = De optie staat aan, werkorders worden dus zwart als ze niet kunnen en komen op de verschillenlijst.
1 = De optie staat uit, werkorders blijven gewoon hun normale kleur houden en komen niet op de verschillenlijst.


Parameter 6: Deze parameter geeft aan welke tijdsblokken en gebruikt moeten worden. Deze parameter moet worden ingegeven als gebruikt wordt gemaakt van Plan-IT Online op Tijd. Hier komen dan het aantal minuten te staan hoe groot een blokje moet zijn. Opties zijn 15, 30, 45, 60, 75, 90, 120, 150 minuten. Als hier niets wordt ingegeven (dus 0) dan wordt automatisch de lengte van een blok uit Autoline gebruikt.


Parameter 7: Deze parameter geeft aan of de aanpassing aan de kalender ook online doorgegeven moeten worden.


0 = Bezetting wordt gewoon doorgegeven (Dit zal de normale instelling zijn)
1 = Bezetting wordt niet doorgegeven (deze optie wordt gebruikt als de bezetting in een andere taak al wordt doorgegeven, en dus niet dubbel gedaan moet worden. BV. Als de Maintenance.exe gebruikt wordt om de bezetting door te geven aan de online module)
Ga terug