Installatiebedrijven

Binnen de markt van installatiebedrijven zijn twee soorten van activiteiten dagelijks de basis voor de uit te voeren planningsactiviteiten. Enerzijds onderscheidt men de projectactiviteiten, de inzet van een aantal specialisten op een variëteit van activiteiten gekoppeld aan een specifiek project, bijv. de nieuwbouw van een woning. Anderzijds heeft men de reguliere serviceactiviteiten waartoe ook het oplossen van storingen wordt gerekend.

De complexiteit van deze planning betreft het zo optimaal mogelijk inzetten van de juiste medewerkers met de juiste kwalificatie op de juiste activiteiten/projecten met een effectief zo groot mogelijk resultaat. Kern daarbij is tevens dat materieel ook zo doelmatig mogelijk wordt ingezet.

Een bijzonder kenmerk van Plan-IT projecten is dat het product nergens bepaalt of voor schrijft waar je met je planning wenst te starten. Alle te plannen activiteiten worden door de gebruiker zelf gedefinieerd. Zo kan een installateur ervoor kiezen om alleen de uitvoering van het project middels Plan-IT Projecten te registreren. Een bedrijfsburo-achtige functie stemt dan met regelmaat af of de voortgang van het totale project zodanig is dat nauwgezet de planning van de eigen inzet kan worden bewaakt.

Een keuze voor een installateur kan zijn om het totale project, vanaf het eerste moment van betrokkenheid, in Plan-IT Projecten onder te brengen. Detailleringen van zaken zouden dan in een separate planning kunnen worden ondergebracht.

De flexibiliteit in het toepassen van Plan-IT Projecten is groot, eigen inzichten kunnen  worden toegepast om indelingen naar eigen goeddunken toe te passen.
© 2013 JDS bedrijfsautomatisering bv. Alle rechten voorbehouden.

Deutsch