FAQ


Hoe werkt de optie Blokkade op plannen overcapaciteit

03-02-2012

Als in de systeeminstellingen het vinkje ‘Blokkade op plannen overcapaciteit' wordt aangezet (zie afbeelding 1) zorgt Plan-IT er voor dat de planner kan plannen tot de capaciteit is verbruikt. Daarna kunnen er geen werkorders meer worden ingepland.

De blokkade wordt niet toegepast op de huidige dag!

Het idee achter deze optie is ervoor te zorgen dat er ruimte in de planning blijft voor binnenvallers en spoedklussen.

Door bij de medewerkers een percentage in te geven, kan worden aangegeven hoeveel werk er bij een medewerker mag worden ingepland.

Er kan worden ingepland tot de beschikbare kwartieren zijn verbruikt. Daarna kom er een melding ‘Uw systeeminstellingen laten het niet toe overcapaciteit te plannen'.  (zie afbeelding 2)

Als u een medewerker op 0% bezetting zet dan laat het systeem met de kleur van de monteur zien dat de dagen zijn geblokkeerd. Alleen op de dag zelf kan dan bij deze medewerker worden gepland (zie afbeelding 3)

Omdat de blokkade werkt op de bezetting is het belangrijk dat u zorgt dat het aantal maanden wat u maximaal vooruit wilt gaan plannen ingesteld staat in de systeeminstellingen. (zie afbeelding 4) U geeft hier in dat u b.v. maximaal 3 maanden vooruit wilt gaan plannen. Het systeem zal dan bezetting opbouwen voor 3 maanden vooruit. Het is hier beter om te veel maanden in te geven dan te weinig.

FAQ:

Waarom kunnen wij niet meer plannen in de toekomst?

Zorg dat het aantal maanden goed staat ingesteld in de systeeminstellingen. (zie afbeelding 4) Als u het aantal maanden heeft aangepast en u heeft het planbord weer voor u druk op de toetsencombinatie CTRL+Q om de bezetting direct bij te werken rekening houdend met de nieuw ingestelde maanden.

Waarom kunnen we meer plannen dan is ingesteld?

Het systeem gaat pas op slot als de bezetting is verbruikt. Dit wil zeggen dat als u nog 2 kwartier overhebt u theoretisch daar nog een werkorder kunt neerzetten van b.v. 1,5 uur. Dit hebben we gedaan omdat het anders niet te doen is tot de bezetting vol te plannen. In deze situatie kunt u anders namelijk alleen een werkorder inplannen van 30 minuten. En dat maakt het plannen veel te lastig. Wij hebben hier gekozen om toch de klus te kunnen plannen. Het is de taak van de planner om hier de beslissing te nemen of de klus niet te ver over de capaciteit heen loopt.

Sinds versie v5.171.8713 is het mogelijk om deze optie te overschrijven bij een Gebruiker+ (gebruikers met admin en master rechten mogen dit altijd overschrijven)


< Terug naar het FAQ overzicht


© 2013 JDS bedrijfsautomatisering bv. Alle rechten voorbehouden.

Deutsch