FAQ


Koppeling Afas instellen

18-01-2017

Sinds Januari 2017 heeft Plan-IT in samenwerking met Forque een koppeling met Afas gemaakt. Met deze koppeling kunnen de kalender en vrije dagen worden overgehaald van Afas naar Plan-IT. 

Deze koppeling kan, elke nacht of eens in de week, in de Windows taakplanner worden ingericht.

In deze FAQ leggen we uit hoe de Plan-IT kant van deze koppeling ingericht moet worden:

1). Als eerste moet in Plan-IT bij de werknemers het externe nummer worden ingevuld (zie afbeelding 1) Dit externe nummer moet worden gevuld met de werknemerscode van Afas. Alleen werknemers waar het externe nummer is gevuld worden overgehaald vanuit Afas. 

2). In de Plan-ITPrograms directory moet een Afas.ini file worden aangemaakt (zie afbeelding 2)

3). Deze Afas.ini file moet als volgt worden opgebouwd: (zie afbeelding 3)

  • Webservice = (hier moet het webadres worden ingegeven van Afas, deze krijgt u van Forque)
  • Token = (hier komt een code te staan om te connecten met Afas, deze krijgt u van Forque)
  • ConnectId = (hier komt een code te staan om te herkennen wie de connectie wil maken met Afas, deze krijgt u van Forque)
  • BloksInMinutes = (Hier kunt u ingeven met welke tijdsblokken u werkt, als u met Plan-IT Online op Tijd werkt. Plan-IT maakt dan automatisch de juiste blokken aan. Als u niet met de 'op Tijd' module werkt van Plan-IT Online kunt u deze leeg laten. Vraag eventueel bij Plan-IT aan wat u hier moet invullen)

4). U kunt nu de Afas koppeling starten. In de Plan-ITPrograms directory staat een Afas_Koppeling.exe als u deze start ziet u meteen de gegevens die u heeft ingevuld in de Afas.ini file. Als u vervolgens op de knop Afas bezetting ophalen drukt wordt de bezetting overgehaald.

Als u vervolgens tevreden bent met het resultaat, kunt u deze Afas_Koppeling.exe gaan instellen in de Taakplanner.

Vraag uw systeembeheerder dit in te stellen. U moet nu als parameter een 1 meegeven in de Taakplanner. Hiermee weet Plan-IT dat de Afas_Koppeling als Taak wordt gestart. Hierdoor zal hij automatisch gaan draaien en ook weer Automatisch afsluiten als hij klaar is.

Ons advies is om deze ergens in de nacht te laten draaien. Deze koppeling moet een grote hoeveelheid data verwerken, en 's nachts hebben de gebruikers hier geen last van. Als er vaak dingen veranderen in de kalenders dan raden wij aan om deze elke nacht te draaien. 

Belangrijk is wel te realiseren dat Afas hiermee leidend wordt mbt vrije dagen en kalender. Vrije dagen die u zelf heeft toegevoegd in Plan-IT die niet in Afas staan zullen dus ook worden verwijderd.

Voor meer informatie over de Afas kant van de koppeling kunt u contact opnemen met Forque


< Terug naar het FAQ overzicht


© 2013 JDS bedrijfsautomatisering bv. Alle rechten voorbehouden.

Deutsch