FAQ


Instellen Plan-IT online op tijd


09-06-2015

Voordat Plan-IT Online op tijd kan worden gebruikt. moeten er bepaalde instellingen worden gedaan voor de vestiging. Om de vestiging in te stellen moet u naar http://www.plan-it-online.nl gaan en inloggen met Inlognaam en het wachtwoord van de Gebruiker (niet de vestiging).

Na het inloggen kiest u de juiste vestiging:

Na het kiezen van de vestiging moeten groepen worden aangemaakt. Deze groepen worden in Plan-IT Werkplaats gebruikt om een specialiteit van een medewerker te koppelen aan deze groepen.

Dit kan worden gedaan bij Werkzaamheden

Vervolgens naar benden scrollen om de groepen in te stellen.

Na het aanmaken van de groepen kunnen de werkzaamheden worden aangemaakt die worden gekoppeld aan een bepaalde groep. Een groep kan alleen aan een hoofdwerkzaamheid (radiobutton) worden toegekend.

Het is van belang om het aantal AE (arbeidseenheden) te koppelen aan een werkzaamheid. Met deze AE’s kan in Plan-IT Werkplaats de duur van een bepaalde bewerking worden aangegeven.

Werkzaamheden kunnen worden aangemaakt bij Werkzaamheden -> instellingen werkzaamheden.

Instellen werkplaats

Eerste wat gedaan moet worden, is de koppeling naar de online module instellen.

Dit kan via Systeem -> Systeem instellingen -> Tabblad Koppelingen -> Online Module

Zorg ervoor dat bij “Online module” de optie “Plan-IT Online” is gekozen. Bij Login en Wachtwoord moeten de gegevens van de vestiging ingevuld worden van de koppeling met de online module. Verder zal het vinkje “Op tijd plannen” aangezet moeten worden. Na het Opslaan zal de vraag worden gesteld om de bezetting opnieuw over te sturen. Op dit moment moet hier NEE worden gekozen. Dit zal pas na het aanmaken van de kalender moeten worden overgestuurd.

Koppelen medewerkers

Nu moeten de medewerkers gekoppeld worden aan de groepen, die in de online module zijn aangemaakt.

Ga hiervoor naar Bestand->Medewerker en kies een bepaalde medewerker. Aan de medewerker kan een groep worden gekoppeld zoals hieronder wordt getoond:

 Na het koppelen van de medewerkers zal de vraag worden gesteld om de bezetting opnieuw over te sturen. Op dit moment moet hier NEE worden gekozen. Dit zal pas na het aanmaken van de kalender moeten worden overgestuurd.

Bewerkingen aanmaken

In Plan-IT moeten werkzaamheden worden aangemaakt met precies dezelfde naam. De reserveringen zullen dan de betreffende kleur overnemen.

Dit kan via Bestand -> Bewerking

Kalender aanmaken

Nu moet de kalender worden aangemaakt. Het is van belang om een bepaalde lengte van een AE (arbeidseenheid) te kiezen, bijvoorbeeld 30 min. Er zullen dus blokken van 30 min aangemaakt moeten worden (rekening houdend met de pauzes). De blokken moeten ook online weergegeven worden door middel van het vinkveld “Blok online weergeven”.

Ga naar Bestand -> Kalender

Kies de gewenste medewerker

Maak nu voor een dag de gewenste dagindeling, in blokken van een AE (arbeidseenheid). In dit geval wordt er gewerkt van 8 tot 16:30 met een pauze tussen 12:30 en 13:00.

Druk op een dag op de Rechtermuisknop -> Toevoegen. Vervolgens het eerste blok van 30 minuten toevoegen. Zorg ervoor dat Blok online weergeven ook is aangevinkt. 

Het resultaat is als volgt:

Herhaal dit steeds totdat de indeling van de dag is voltooid. Wanneer u dit heeft gedaan, zal de kalender er als volgt uitzien.

Nu is het mogelijk om de dag te kopiëren naar de rest van de week. Rechtermuisknop -> Kopiëren op de betreffende dag.

 

Dan is het mogelijk om de dag te plakken voor de rest van de week. Rechtermuisknop -> Plakken op de overige dagen van de week.

 

Als het goed is, is de rest van de week nu gevuld.

Nu kan de volledige week gekopieerd worden, en met behulp van plakken speciaal geplakt worden naar de rest van het jaar.

Voor de rest van het jaar zal uw agenda er als volgt uitzien.

Wanneer u de agenda sluit zult u de volgende vraag krijgen. Druk nu op Ja

De huidige monteur kan nu gebruikt worden om online tijdsafspraken te maken. Deze zullen nu in het planbord terecht komen als reserveringen.


< Terug naar het FAQ overzicht


© 2013 JDS bedrijfsautomatisering bv. Alle rechten voorbehouden.

Deutsch