Automotive

Het werkterrein binnen de automotive waar JDS zich met haar producten op richt betreft de autodealerbedrijven en de onafhankelijke garagebedrijven. Daarbinnen meer specifiek de werkplaats.

Binnen deze wereld van bedrijven is continue sprake van externe factoren welke het succes en het resultaat van het bedrijf mede bepalen. Voor de komende jaren worden zaken als druk op prijzen als gevolg van toenemende concurrentie, druk op marges vanuit de producenten, marktconsolidatie en verbetering van service en kwaliteit als belangrijke trends gezien.

Een van de acties vanuit onderneming zelf zal een verdergaande reductie van kosten betreffen, gepaard gaande met een beoogde toename van de efficiency binnen de organisatie.

In dit kader spelen de producten vanuit JDS een belangrijke rol. Uit ervaring is gebleken dat toepassing van onze producten een duidelijke verbetering van de efficiency in de werkplaats tot gevolg heeft. Daarbij levert het  meer informatie voor eigen organisatie maar ook voor de klanten op en stroomlijnt het bedrijfsprocessen op een meer eenduidige wijze. Door ondermeer gebruik van integrale mailfaciliteit is de communicatie met de klant helder, duidelijk en zelfs tijdgebonden.

Aldeze elementen leveren concrete besparingen op in dit werkveld. Daar tegenover staat een toename van de efficiëncy (meer effectieve uren binnen de werkplaats), van de klanttevredenheid en een groei van service en kwaliteit.

Een return on investment binnen een kalenderjaar is zéér reëel mogelijk, velen hebben dat al gerealiseerd.
© 2013 JDS bedrijfsautomatisering bv. Alle rechten voorbehouden.

Deutsch