Algemeen

JDS is steeds op zoek naar nieuwe planningsuitdagingen

In de dagelijkse gang van zaken binnen organisaties komen, soms op de meest bijzondere plaatsen, vraagstukken op het gebied van plannen en planning voor. Dit plannen kan op velerlei activiteiten betrekking hebben en gerelateerd zijn aan werkzaamheden, financiële kenmerken, materieel, medewerkers, etc.

Van Dale verstaat onder ‘plannen' : (organisatie van) werkzaamheden voorbereiden.

Wij zijn dan ook van mening dat op vele plaatsen binnen organisaties allerlei uitvoeringsvormen van planning worden toegepast: zoals bijv. een agenda, een planbord aan de muur, een spreadsheet vanuit bijv. excell, een lijst met volgordelijkheden van werkzaamheden, etc., etc.

Het gebruik van de computer, waardoor consistentie in gegevens, uniforme toepassing van regels en condities, meervoudige toegang als ook bescherming van gegevens, presentatie naar diverse gezichtspunten, etc. mogelijk is, is daarbij opportuun.

Wij gaan graag de uitdaging aan en nemen daartoe de handschoen op.

Wat verwachten wij van u: neem contact op met JDS via het contactformulier binnen deze website. Een van onze medewerkers zal dan contact met u opnemen en komen we graag met u tot een afspraak om te zien welke oplossing wij voor u hebben. Ongeacht de branche waartoe u behoort zullen wij u gratis van advies dienen over wat voor u mogelijk is.
© 2013 JDS bedrijfsautomatisering bv. Alle rechten voorbehouden.

Deutsch